• สำนักงานใหญ่ : 0-2324-0425 ( 5 Line ), 0-2709-3163 ( 5 Line )

การสร้างแม่พิมพ์การสร้างแม่พิมพ์

ตลอดระยะเวลา 33 ปี ของการเจริญเติบโตของบริษัท และด้วยความพร้อมในการผลิตที่ครบวงจรของบริษัท พร้อมความรู้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญของเรา ทำให้บริษัทเป็นที่ยอมรับและเป็นที่รู้จักในวงการแม่พิมพ์ เรามีเทคโนโลยีการผลิตแม่พิมพ์อันทันสมัย บริษัทฯ สามารถทำแม่พิมพ์ที่มีขนาดเล็กและขนาดใหญ่ด้วยเทคโนโลยี่ชั้นสูง เครื่องมือที่ใช้นำสมัยมีความสามารถในการผลิตแม่พิมพ์ที่ต้องการความละเอียดประณีตสูงได้ ทำให้เกิดประสบการณ์จากการปฏิบัติงาน และเราได้มีการพัฒนาการควบคุมคุณภาพ เพื่อที่จะตอบสนองต่อความต้องการ ของลูกค้า ในคุณภาพผลิตภัณฑ์ในระดับสากล