• สำนักงานใหญ่ : 0-2324-0425 ( 5 Line ), 0-2709-3163 ( 5 Line )

ติดต่อเรา

Send us a Message


เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบจะพยายามตอบคำถามให้เร็วที่สุด อย่างไรก็ตาม บางคำถามอาจจะต้องใช้เวลาหลายวันในการตอบขึ้นอยู่กับเนื้อหาของคำถาม สำหรับการสอบถามในวันหยุดของบริษัทเช่น วันเสาร์,วันอาทิตย์,วันหยุดราชการ ฯลฯ ทางเราจะทำการตอบหลังจากวันทำการถัดไป

รายละเอียดติดต่อ

บริษัท ศรีไทย มิยากาวา จำกัด
539 ม.4 ซอย 8 บี นิคมอุตสาหกรรมบางปู
ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ
จ.สมุทรปราการ 10280

TEL : 0-2324-0425 , 0-2709-3163
Email : stmit@st-miyagawa.com
จันทร์ - ศุกร์ : 08:00 - 17:50น.