• สำนักงานใหญ่ : 0-2324-0425 ( 5 Line ), 0-2709-3163 ( 5 Line )

Srithai Miyagawa Co., Ltd.

บริษัทศรีไทย มิยากาวา จำกัด ดำเนินธุรกิจการฉีดขึ้นรูปพลาสติกและสร้างแม่พิมพ์ เพื่อผลิตงานตามแบบหรือตัวอย่าง ตามความต้องการของลูกค้า โดยทีมผู้บริหารและบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ มากกว่า 33 ปี พร้อมยินดีให้บริการ คําแนะนํา ปรึกษา และมุ่งมั่นผลิต สินค้าที่มีคุณภาพให้ดีที่สุดตามมาตรฐานคุณภาพ ของลูกค้า..

" บริษัท ศรีไทย มิยากาวาจํากัด มีความมุ่งมั่นในการผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพ ส่งมอบตรงเวลา เพื่อสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าพร้อมทั้งดําเนินงานตามข้อกําหนดและปรับปรุงประสิทธิผลระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 และ TS 16949 อย่างต่อเนื่อง "