• สำนักงานใหญ่ : 0-2324-0425 ( 5 Line ), 0-2709-3163 ( 5 Line )

กระบวนการประกอบชิ้นส่วนกระบวนการประกอบชิ้นส่วน

กระบวนการการประกอบ เป็นการนำชิ้นส่วนต่างๆ ของผลิตภัณฑ์มาประกอบเข้าด้วยกันตามการออกแบบของทีมงานวิศวกร เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมากตามมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ พนักงานของเราประสิทธิภาพและมีทักษะที่ถูกฝึกฝนมาอย่างดีเพื่อให้แน่ใจว่าการปฎิบัติงานในขั้นตอนต่างๆ เพื่อให้ได้มาตราฐานตามความต้องการของลูกค้า ด้วยทีมงานบุคลากรอันมีคุณภาพและเครื่องมือเครื่องใช้ที่มีเทคโนโลยีอันทันสมัย