• สำนักงานใหญ่ : 0-2324-0425 ( 5 Line ), 0-2709-3163 ( 5 Line )

เกี่ยวกับบริษัท

เกี่ยวกับบริษัท

บริษัทศรีไทย มิยากาวา จำกัด ดำเนินธุรกิจทางด้านแม่พิมพ์ และการฉีดขึ้นรูปพลาสติก รวมทั้งงานประกอบและงานพิมพ์สีพ่นสี ที่มีประสบการณ์มากกว่า 33 ปี ด้วยวิสัยทัศน์ และความมุ่งมั่นของทีมผู้บริหารและบุคลากร ที่ไม่เคยหยุดนิ่งที่จะพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง ทำให้ปัจจุบัน บริษัทศรีไทย มิยากาวา จำกัด ก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในผู้นำทางด้านธุรกิจ แม่พิมพ์และงานฉีดขึ้นรูปพลาสติก บริษัทมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดในด้าน นวัตกรรม คุณภาพ และการจัดส่ง ทางบริษัทสามารถผลิตงานตามแบบเพื่อให้ได้สินค้า ตรงตามความต้องการของลูกค้ากำหนด เราทุ่มเท ใส่ใจ และให้ความสำคัญกับการทำงานในทุกๆขั้นตอน และพยายามนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในกระบวนการผลิต และการควบคุมคุณภาพ เพื่อให้ได้สินค้าที่ได้มาตรฐาน และตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด อีกทั้งบริษัทของเรายังได้รับมาตรฐานระบบตรวจสอบคุณภาพ (ISO : 9001-2015) ด้วยเหตุนี้ จึงทำให้เราได้รับการยอมรับ และ ความไว้วางใจในบริการจากกลุ่มลูกค้ามาอย่างยาวนานจนถึงปัจจุบัน

GOAL : เป้าหมาย

เราจะก้าวเป็นผู้ผลิตฉีดพลาสติกอันดับ1ในระดับสากล Become to No.1 Injection maker in Global

วิสัยทัศน์ : Vision

- มุ่งเน้นพัฒนาบุคลากร : HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

- เพิ่มทักษะในด้านเทคนิค : THE SKILL UP OF A TECHNIQUE

- ภาวะผู้นําที่แข็งแกร่ง : LEADERSHIP POWER

- เข้าใจหลักในการบริหารจัดการองค์กร : MANAGEMENT MIND

พันธกิจ : Mission

- CLEAN มุ่งเน้นการทำงานให้ได้ LEAD TIME สั้นที่สุดที่เหมาะสมกับการผลิตทั้งพื้นที่และอุปกรณ์ทำงาน

- EFFICIENT มุ่งเน้นการกำจัดความสูญเสียของเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต

- IMPRESSION สร้างความประทับใจให้ลูกค้าและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดีโดยสินค้ามีคุณภาพดีเยี่ยม

คุณค่า : Values

- Teamwork ผนึกกำลังเพื่อความเป็นหนึ่ง – เรามีหัวใจที่ทุ่มเท ร่วมกันทำงาน เสมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน

- Continuous Improvement พัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง – เราเป็นมืออาชีพที่เชี่ยวชาญ ใฝ่หาความรู้และประสบการณ์เพื่อพัฒนาตนเอง และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ

- Stakeholder Focus ใส่ใจทุกสายสัมพันธ์ – เราตระหนักถึงผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อองค์กรเราเป็นสำคัญ เราจึงมีความเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า คู่ค้า เพื่อนร่วมงาน ผู้ถือหุ้น สิ่งแวดล้อมและสังคมโดยรวม

RESULTS : ผลลัพธ์ที่ได้

- UP PRODUCTIVITY เพิ่มผลผลิต

- UP PRODFIT เพิ่มกำไร

นโยบายคุณภาพ

บริษัทศรีไทย มิยากาวา จำกัด มีความมุ่งมั่นในการผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพ ส่งมอบตรงเวลา เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าพร้อมทั้ง ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงการดำเนินงานตามข้อกำหนด และปรับปรุงประสิทธิผลระบบบริหารคุณภาพ อย่างต่อเนื่อง

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

ชื่อบริษัท           : บริษัท ศรีไทย มิยากาวา จำกัด

สถานที่             : นิคมอุตสาหกรรมบางปู

เลขที่               : 539 ม.4 ซอย 8 บี นิคมอุตสาหกรรมบางปู ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา

                      อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280

ทุนจดทะเบียน      : 120,000,000฿

ประเภทธุรกิจ       : ฉีดขึ้นรูปพลาสติก และ แม่พิมพ์พลาสติก

ก่อตั้งเมื่อ           : 9 พฤศจิกายน 2531

ขนาดเนื้อที่          : 14 ไร่

จำนวนบุลคลากร   : 452 คน

เบอร์โทรศัพท์       : 0-2324-0425 , 0-2709-3163

เบอร์โทรสาร        : 0-2324-0427 ,0-2709-4017