• สำนักงานใหญ่ : 0-2324-0425 ( 5 Line ), 0-2709-3163 ( 5 Line )

กระบวนการฉีดขึ้นรูปพลาสติกกระบวนการฉีดขึ้นรูปพลาสติก

บริษัท มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง เพื่อให้มั่นใจในผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐาน ได้รับการยอมรับในระดับ ISO เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับลูกค้าทุกราย ด้วยศักยภาพของเครื่องจักรที่เรามี ทำให้เราสามารถรองรับกับงานฉีดขึ้นรูปพลาสติกได้อย่างหลากหลายผลิตภัณฑ์ ตามแบบตัวอย่างที่ลูกค้าต้องการ เรามีเครื่องจักรอันทันสมัยมากกว่า 58 เครื่อง ตั้งแต่ 50-1300ตัน พร้อมด้วยทีมงานอย่างมืออาชีพ